Пожелания за кръщене към дете

Пожелания за кръщене към детеМнозина са хората, които биват въведени в светото тайнство на кръщенето, още когато са бебета. Това е и причината да се появи и да стане все по-наложителна необходимостта от пожелания за кръщене към дете. Вероятно е да ви се струва, че едно бебе е твърде малко и все още неразбиращо смисъла на едни пожелания за кръщене към дете, и донякъде ще бъдете прави. Само донякъде, обаче, защото детето ще порасне и когато, след време, прочете посветените специално за него пожелания за кръщене към дете, твърде възможно е това да го изпълни с радост и признателност.

Ето някои примерни пожелания за кръщене към дете, които може да ползвате:

Мило дете, сега си вече част
от тайнството на кръщенето,
сега душичката ти млада вече чиста е от грехове!
Върви напред и следвай любовта

и вярата, дарени ти от Бога,
излъчвай ги навред, да бъде по-красив светът!

* * *

Детенце невинно, добре дошло си
в царството на Бога, любовта,
и нека тайнството на кръщенето
да ти донесе живот, изпълнен
с чистота духовна, с благоденствие,
радост, вяра, доброта!

* * *

Детенце мило, днес е празник
за твоята душичка светла!
Сам Господ Бог чрез тайнството
на кръщенето до себе си я доближи!
Бъди и ти до Него редом и нека
животът ти да мине в светлина,
любов и радост споделени,
надежда, песен, духовна чистота!

* * *

Светото кръщене ти дава нов живот,
дете прекрасно, живот по-истински,
по-верен, по-свързан с Бога!
Живей го с доброта в сърцето,
с любов към ближния, към теб,
с непократима вяра, с доброта!

* * *

От този ден, мило дете, започна
твоят истински живот!
Светото тайнство на кръщенето
въведе в него твоя Бог Спасител.
Следвай думите му, слушай го
в сърцето си, в душата,
и всеки ден по твоя път ще бъде
осветен от благодат, любов,
най-чиста радост и лъчиста светлина!

http://lactessa.com/kak-da-uvelicha-karmata-barzo-uvelichavane-na-karma/