Кръщене

КръщенеКакво е Светото кръщене?

Светото кръщене е първото измежду тайнствата. То представлява врата, през която пристъпваме в царството благодатно, в църквата, дава ни правото и възможността да вземаме участие в останалите тайнства. Исус Хрустос, когато беседвал с Никодим, му казал: “Ако някой не се роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие.” Затова и Светото кръщене е важно за всеки, открил у себе си вярата в Христа, за да може да се пречисти, да се възроди, да се спаси. Извършването на самия ритуал на Светото кръщене не изчерпва дълга ни Бога и църквата. То е само началото. Началото на нов житейски път, по който, вървейки, сме по-добри, по-приближени до Бога.
Когато един човек е новоповярвал, апостолите са тези, които го кръщават. В днешни дни апостолско приемство имат свещениците и епископите и именно те извършват тайнството на Светото кръщене. При извършване на тайнството на Светото кръщене, този, който се кръщава, се изчиства от първородния си грях, ако е бебе, а ако е вече възрастен човек, се изчиства и от личните си грехове, натрупани с годините в живота му. Наред с изчистването си от греховете, кръщаваният изживява и духовно възраждане. Според посланията на апостолите, посредством Светото кръщене, ние се очистваме, освещаваме, погребваме се заедно с Христа и възкръсваме с него.

Установено е от църквата, че всеки кръщаван, бил той дете или възрастен, трябва да има свой кръстник. Кръстниците гарантират пред църквата, че у кръщавания има вяра, а след като кръщаваният е вече въведен в тайнството на кръщенето, неговият кръстик е вече и негов духовен учител и наставник в истините на учението Христово.

Какъв е смисълът на Светото кръщене?   

Тайнството на Светото кръщене, според църквата, е подобно на смъртта и възкръсването на Исус Христос. Тук, обаче, се говори за смъртта в нейния духовен, а не във физическия й аспект. Преди да се кръстим, живеем отдалечени от Бога, като че сме в друга страна, далечна, където животът ни не е истински. Там го няма нашият Бог, този, който подава живота ни. Приемайки тайнството на Светото кръщене, ние изоставяме зад себе си неистинския живот, живота в грях, живота без Бог и приемаме новия живот, този, в който сме очистени от греха, приближени и отдадени на Бог. Животът ни вече е по-пълноценен, изпълнен е с любов, радост, вяра. Само от нас самите, обаче, зависи да се запазим в живот, изпълнен с доброта, любов към себе си и ближния, чрез мислите, които допускаме, чрез делата, в които се въвличаме.

Действия, които се извършват при Светото кръщене:

Действията, които свещеникът извършва при кръщенето, носят дълбок смисъл. Самото свето тайнство се осъществява, като кръщаваният се потапя три пъти, а свещеникът изговаря думите: “Кръщава се Божият раб или рабиня (казва се името на кръщавания) в името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Светия Дух, Амин.”

Сред действията при Светото кръщене са отричането от Сатаната; изповядването на Христа; обличането на бяла риза – бялото е символ на чистота; отрязване на част от косите – косите символизират власт и красота и, лишавайки се от част от тях, показваме готовността си да жертваме част от егото си, да бъдем по-смирени; обикаляне около купела със запалени свещи в ръка изразява тържествеността и радостта от извършването на тайнството на Светото кръщене.

http://lactessa.com/kak-da-uvelicha-karmata-barzo-uvelichavane-na-karma/