Какво е Коледуване

Коледуване е зимен обичай за плодородие, здраве и щастие. Произлиза от римската дума – calendae – първите дни на месец януари, когато са се извършвали обреди за плодородие и благополучие през годината.

Обичаят Коледуване започва още в нощта на Бъдни вечер. В него участниците са само мъже – ергени, годеници и по-млади, скоро женени мъже. Всички носят едно общо име, което в различните говори е в различни форми – коледари, коладници, коледаре, коледници и пр.

Подготовката на коледарите започва от Игнажден (20 декември). Тогава разучават коледните песни, създават се коледарските групи от по 10-15 човека, определя се водача на групата, който е по-възрастен и женен. В групата има и по-малки момчета, наречени котки, които обикновено се движат пред коледарите и известяват стопаните за тяхното идване. Избира се и цар, или станеник — млад мъж, който знае коледарските песни, има артистична душа, щедра ръка и добро сърце. Водачът е посредник както между мъртвите и живите, тъй и между старата и новата година.
Коледарите са в традиционно празнично облекло и с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“. Обхождат домовете на групи, като тръгват винаги в източна посока. Първо се тръгва от къщата на най-личния човек в селището — кмета, попа, също и даскала. Във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и благопожелание. Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия, а после момата ги дарява с вит кравай. Времето за коледуване е строго определено от традицията — от полунощ до изгрев слънце на Коледа. В народните представи тогава се появяват караконджули, вампири, таласъми и др. свръхестествени същества. Вярва се, че коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. По пътя, пред вратата и в къщата коледарите пеят тези специални обредни песни, различни по мотиви, според мястото на изпълнение и лицето, за което се пеят. Най-общо те са обредно пожелание за щастие в семейството и добра реколта. Първата песен обикновено започва с думите:

„Стани нине, господине!
Тебе пеем, домакине!
Добри сме ти гости дошли,
добри гости, Коледари!“

След песните, водачът на групата, който държи в ръце подарения от стопаните коледарски кравай, изрича и коледарската благословия, наричана още молитва, благословка или слава:
„От Бога много здраве,
от нас малко веселбица!“

Освен с кравай ги даряват още с пари, месо, сланина, боб, брашно, вино и др. Коледуването завършва с общо угощение, на което се поканват и др. женени мъже, у които са коледували. Останалите след това продукти се продават, а парите се дават на бедните, на църквата, училището или читалището.

Коледуването в Западна България и селата около София протича по различен начин. Съставът на групата включва старец, облечен в обърнат наопаки кожух, окичен със звънци и тояга в ръка, който изрича благословии, баба, облечена като невеста, магаре, което носи подаръците, трохобер за кравите, гайдар и пеячи, един от които, наречен четник и изрича молитвата.

Коледа завършва призори на чешмата с хора на коледни песни. Освен хорото други обреди не се изпълняват.

Ако две групи коледари се срещат, не е на добре — през лятото ще вали град или друго зло ще сполети. За да не се случи това, двете групи се бият помежду си или си разменят топузите.
(www.rodenkrai.com)

Коледарите отпращат отвъдните създания
Смята се, че по този начин светът се преражда, а хаосът, който цари наоколо се превръща в космос. Специални коледарски рефрени желаят на стопаните здраве, благополучие и много разбирателство в дома през цялата година. Първата песен, която изпълняват коледарите е за най-възрастния човек от къщата, а след това пеят за останалите членове на семейството. Интересен факт е, че традицията повелява обиколката да започне от дома на кмета, учителя или попа. Коледуването завършва, когато настъпи денят, а в някои села коледарите отиват в центъра на селото и се надпяват.

Интересно е, че на някои места ако в къщата има девойка за женене, тя подготвя писан кравай за любимия си. Всички писани краваи се излагат на видно място, стойността им се оценява и започва наддаване. Всяко момче купува кравая на момичето си.

Кой може да бъде коледар?
Могат да коледуват както големи така и малки момци. Те ходят от къща на къща и пожелават на стопаните здраве, щастие, много имане и т.н.

След песните, водачът на групата, който държи в ръце подарения от стопаните коледарски кравай,

„От Бога ти много здраве, от нас малко веселбица!“

Коледарски песни
Събрали се
момци, все коледари.
Де рано ранили, де късно къснили
по тез кални друмища.
Те почукали, потропали.
Помислили, че ще излезе някой лош човек,
да се кара, да се бие,
а той излязъл добър човек.
Орадвал се, обрадвал се, че бръкнал в куюм джобове,
извадил китка нахтари,
че отброил чимшир порти
и ги въвел в равни двори,
в равни двори, бяла къща.
Да попеят добри песни, добри песни коледарски,
че ги дарил с добра дара, вит-превит кравай.
На кравая сребро, злато, кръст.
Да е мирна и честита, плодовита –
зелен клас на нива, голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса, червена ябълка в градина,
пълна къща със коприна.
До година, до амина.
Да кажем дружина: „Да бъде!“

— „Славите ли?“, коледарска песен от Сливенско

Стани ми стани, Нине,
Нине господине!
Че ти идат добри гости,
Стани ми стани, Нине,
Нине, Господине!
Добри гости – Коледари
Стани ми стани, Нине,
Нине, Господине!
Че ти носят добри вести
Стани ми, стани, Нине,
Нине, Господине!
Овците се оягниха !
Стани ми, стани, Нине,
Нине, Господине!
Кравите се отелиха!
Стани ми, стани, Нине!
Нине, Господине!
Колко звезди на небето
Стани ми, стани, Нине,
Нине, Господине!
Колко здравец на планина
Стани ми, Стани, Нине,
Нине, Господине!
Толко здраве в Тая Къща!
Стани ми, Стани, Нине,
Нине, Господине!

Start typing and press Enter to search