Ще се срути ли световната финансова система?
Кузман Илиев – финансов анализатор и съавтор на "Плюс-Минус"