Експертът по управление на околната среда и ресурсите Боян Рашев.