“Всяка сутрин“ на 29.04.2020 г.: КЕВР обсъжда поевтиняването на топлоенергията

“Всяка сутрин“
Канал 3
29.04.2020 г.