Как ще се гарантира здравето на производители и потребители