ВАС продължава да гледа дела при строги санитарни мерки

Над 400 административни дела ще разгледа Върховният административен съд до 13 май. Заседанията ще са открити и ще се провеждат при стриктно спазване на санитарно-хигиенните и епидемиологични изисквания