Кризата, авторитетите и очакванията за лидерство. Парламент, президент, правителство, църква и натискът върху тях.