„Реакция“ – 03.05.2020 (част 2)

Дебатът върху мерките – експертен или политически? Какви политически послания бяха
отправени през последните два месеца?

Start typing and press Enter to search