“По пътя към върха” – книга – спомен за Христо Проданов