"Патарински LIVE" на 16.04.2020г: Църквата и COVID-19, как да отправим молитвите към бог?

"Патарински LIVE"