Крие ли риск преждевременното завръщане в клас?

Всяка сутрин