Кои са добрите отговорни примери в частния бизнес? Д-р Марина Стефанова – създател на CSR AdviceBox