Разговор по телефона с бившия министър на външните и вътрешните работи на Република Северна Македония проф. Любомир Фръчковски