Гости: Петър Торнев – директор в Accenture Bulgaria и Димитър Георгиев – трейнинг мениджър в ITCE