Гости: Рия Найденова – издателство „Сиела“ и Темз Арабаджиева – издателство „Сиела“