Какво още може да се прецизира в извънредното законодателство? По темата: адвокат Марин Марковски.