Как се справят децата с аутизъм и техните родители в условията на извънредно положение?