Kак говорят политците и експертите с обществото в кризата – анализ на езиковеда доц. Владислав Миланов.