Гост: Владимир Новков – създател на Synergistic Man