Точно днес, в един период, в който виждаме, че се разпада илюзията по неолибералния модел. Виждаме как се разтърсва Европа, поради това, че нейните ръководители не могат да определят как да се развива Обединена Европа. /БГНЕС