И още – има ли европейска солидарност и как ще се промени съюзът след коронавируса