Заразата и медиите
Гост: Явор Сидеров – главен редактор на сп. Business Club