Творчеството в изолация и уроците, които имаме да учим