Епохи и разломи

Проф. Боян Знеполски представя своята книга "Епоха на разломи. Криза на идентичностите и социална критика". Изданието е на "Изток-Запад". Колко дълго се изгражда колективната идентичност?

Start typing and press Enter to search