. И още – нов скандален текст притесни родителите на деца в 8 клас