Централна Емисия Новини по Канал 3 от 18 ч. на 9.03.2020 г.