90% от училищата стартират дистанционно обучение

Новини